Farm-house Abadia Farneto

Gubbio - Perugia (Umbria)

細部